Årets pedagogiska pris till Mikael Widersten på kemi - BMC

2020-05-20

Årets pedagogiska pristagare vid Uppsala universitet undervisar i ämnen kopplade till pedagogik, statsvetenskap, kirurgi och kemi.
De pedagogiska pristagarna nomineras av studenter och kollegor. De slutliga pristagarna utses av rektor efter förslag från en beredningsgrupp som består av åtta lärare och åtta studenter. I år inkom 144 nomineringar. Prissumman är 20 000 kronor.

Professor Mikael Widersten vid institutionen för kemi - BMC har tilldelats 2020 års pedagogiska pris inom området matematik, naturvetenskap och teknik.

Mikael Widersten kombinerar hög ambition och förmåga att skapa en förtroendefull kommunikation med sina studenter. Han utvecklar kontinuerligt innehåll och pedagogik i sina kurser, vilket bidragit till att studenterna fördjupat sitt lärande. I sitt ledarskap är Mikael pedagogisk, inkluderande och tydlig vilket skapar en inspirerande miljö för både studenter och kollegor.

Stort grattis!

Se alla pristagare här

Fler nyheter

Senast uppdaterad: 2022-09-22