SciLifeLab förbereder storskalig diagnostisering av covid-19

2020-04-28

Systemutvecklare vid SciLifeLab i Uppsala har anpassat de IT-system som behövs för att hantera de många prover som analyseras vid storskalig diagnostisering av covid-19.

Att säkerställa driften av samhällsviktiga funktioner kräver just nu storskalig diagnostisering av covid-19 i syfte att avgöra huruvida medarbetare måste isoleras eller kan fortsätta sitt arbete. Uppgiften såväl som antalet tester är omfattande, och på Folkhälsomyndighetens uppdrag arbetar nu flera aktörer parallellt för att skapa de flöden som krävs.

Målet är att utföra 5000 covid-19-analyser per dag när verksamheten är i full gång. De aktuella IT-systemen fyller en central funktion i att kvalitetssäkra och standardisera arbetsflöden för laboratorietester, vilket även inkluderar att automatisera tolkningen av resultat och vidare rapportering till sjukvården.

Text: Magnus Alsne

Läs hela artikeln via denna länk

Fler nyheter

Senast uppdaterad: 2022-09-22