Vinterpromotion – en högtid för doktorer, hedersdoktorer och pristagare

2020-01-22

Foto/bild: Mikael Wallerstedt

Promotionen är en examensfest för dem som tagit doktorsexamen under året. Drygt 80 nya doktorer och 17 hedersdoktorer promoveras och flera priser och medaljer delas ut i universitetsaulan 31 januari.

Promotionen är en examensfest för dem som tagit doktorsexamen under året. Drygt 80 nya doktorer och 17 hedersdoktorer promoveras och flera priser och medaljer delas ut i universitetsaulan 31 januari.

I år promoveras 85 nya doktorer och 17 hedersdoktorer. I samband med promotionsveckan är också alla välkomna till hedersdoktorernas föreläsningar som anordnas av fakulteterna.

Under den högtidliga promotionsakten får de nya doktorerna ta emot hederstecken; hatt eller lagerkrans samt ring och diplom. Vid vinterpromotionen hyllas också hedersdoktorerna från Sverige och utlandet. Dessutom delas priser och utmärkelser ut till förtjänta personer.

Uppsalaborna märker av dagen då det skjuts salut med kanon både på morgonen och sedan i oregelbundna intervaller under själva promotionsakten.

Promotionen

Promotionshögtiden i universitetsaulan börjar klockan 12.00 med intågsprocession och välkomsthälsning av rektor, professor Eva Åkesson. Högtidligheterna fortsätter under kvällen med middag i rikssalen på Uppsala slott för de nya doktorerna, hedersdoktorerna, pristagare, anhöriga och inbjudna gäster.

Program för promotionen 31 januari 2020

Hedersdoktorer

Hedersdoktor är en titel som tilldelas person som gjort framstående vetenskapliga insatser eller på annat sätt främjat forskningen vid universitetet. Ursprunget till hedersdoktoratet kommer från Uppsala där skalden P D A Atterbom – professor i estetik och modern litteratur – som promotor 1839 lyckades genomföra att en person utsågs till hedersmagister. Hedersdoktorerna utses av fakulteterna.

Många av hedersdoktorerna ger öppna föreläsningar som anordnas av fakulteterna i samband med promotionen.

Alla hedersdoktorer som hyllas vid vinterpromotionen 2020.

Lista över föreläsningar av hedersdoktorer.

Priser och medaljer som delas ut i samband med promotionen:

Björkénska priset för framstående forskning till evolutionbiolog och paleontolog
Linnémedaljör och Rudbeckmedaljörer utsedda
2019 års Geijerpristagare utsedda
Per-Ola Norrby får 2019 års Ulla och Stig Holmquists pris
2019 års Oscarspris till forskare i miljörätt och paleontologi
Martin H:son Holmdahls pris till Afaf Doleeb och Patricia Lorenzoni

Annica Hulth

Fler nyheter

Senast uppdaterad: 2022-09-22