VR satsning på center för livets kemi

2023-07-06

Centret för livets kemi leds av professor Ingela Lanekoff och är en de av forskningsmiljöer som valts ut i Vetenskapsrådet excellenssatsning. Inom forskningsmiljön ska forskare kombinera kunskaper inom enskilda områden för att på djupet förstå olika aspekter av det som beskrivs som livets kemi.

Centret kommer hålla seminarier, workshops och kurser för studenter och doktorander. Tanken är också att centret ska fungera som ett nav där forskare med olika bakgrund och expertis kan hitta samarbetspartners över de traditionella ämnesgränserna.

Initiativtagarna är förutom Ingela Lanekoff, prof. Sebastian Westenhoff och prof. Máté Erdélyi vid institutionen för kemi-BMC, samt prof. Katja Petzold vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi.

Nyheten om excellenssatsningen, på Vetenskapsrådets hemsida.
Nyheten om "Fem excellenta forskningsmiljöer vid Uppsala universitet", på UU's centrala hemsida.

Fler nyheter

Senast uppdaterad: 2022-09-22