Jonas Bergquist förklarar nya rön om postcovid

2023-04-24

Postcovid-forskningen har gjort nya fynd, och har nu kunnat visa på förändringar i hjärnan hos patienter som lider av postcovid. Professor Jonas Bergquist på institutionen för kemi-BMC berättade mer och svarade på tittarnas frågor i Tv4 Nyhetsmorgon.

Hos postcovid patienter visar biomarkörer och avbildningsteknik på en låggradig inflammation i hjärnan, vilken ger störningar i minnesfunktion och så kallad hjärndimma. Upptäckten innebär att forskningen nu kan börja förstå vad som händer i vår hjärna, söka förklaringar till sjukdomen och förstå varför vissa drabbas långvarigt.

Se hela inslaget i Tv4 Nyhetsmorgon 23 april

Fler nyheter

Senast uppdaterad: 2022-09-22