Prisad för cellpenetrerande peptid mot virussjukdom

2022-12-19

Ylva Ivarsson och Anna Överby

Prof. Ylva Ivarsson, vid forskningsprogrammet för biokemi vid institutionen för kemi – BMC, har fått motta utmärkelsen "Attraktivt innovationsprojekt" av Uppsala Universitet Innovation (UU Innovation) för att hon, tillsammans med Prof. Anna Överby Wernstedt, Umeå universitet, och Prof. Jakob Nilsson, vid Köpenhamns universitet, utvecklat och patenterat en peptid som kan tränga igenom cellmembran och transporteras in i celler och på så vis hämma sjukdomar orsakade av virus - t.ex. Covid-19. 

För att ge tekniken bästa möjliga förutsättningar att komma till nytta har teamet överlåtit rättigheterna till en samarbetspart som ansvarar för att identifiera företag som vill ta över innovationsprojektet, till exempel läkemedelsföretag. Forskarna har option på framtida intäkter från en kommersialisering.

Utmärkelsen "Attraktivt innovationsprojekt" delas ut till innovativa projekt och nystartade företag som startats av forskare vid Uppsala universitet, som fått stöd av UU Innovation i ett tidigt skede och sedan erhållit externa anslag som ytterligare stärkt utvecklingsmöjligheterna. 

Fler nyheter

Senast uppdaterad: 2022-09-22