Studentlivet i Uppsala

Student i Uppsala

Studenter och lärare i programmet i organisk kemi kommer från olika delar av världen och från olika delar av Sverige. Alla har olika bakgrunder och har olika intressen, förutom vår delade entusiasm för kemi, naturligtvis. Möjligheterna till ett rikt socialt liv är oändliga i Uppsala. Universitetscampuset som sträcker sig över hela staden, tillsammans med studentnationerna, kaféerna och de vackra parkerna i Uppsala öppnar upp för möjligheter att träffa studenter från alla program och institutioner.

Kemikurserna ges på två olika campusområden: Biomedicinskt Centrum (BMC) och Ångströmlaboratoriet. Mer information om detta finner du här

Forskarutbildning

Två personer som ser på varandra i ett laboratorium fyllt med flaskor.

Forskarutbildningen på institutionen för kemi vid Uppsala universitet ger dig den kompetens och erfarenhet som krävs för att bedriva egen forskning. Efter examen kommer du att vara väl förberedd och kvalificerad för en position vid de bästa universiteten, nationellt och internationellt, inom industri, offentliga myndigheter och samhället i allmänhet.

Mer information om forskarutbildning hittar du här

Om du är intresserav av att börja din forskarutbildning i kemi, kontakta Máté Erdélyi.

Valborg

Valborg firas stort i Uppsala. I kalendern må Valborg endast vara en dag, men i Uppsala sträcker det sig nästan en hel vecka. Dagarna kring sista april samlas ca 150 000 personer i centrala Uppsala för att ta del av firandet. Många är studenter men en stor del är övriga uppsalabor och inresande besökare. 

Valborgveckan firas med ett mångfald aktiviteter, till exempel, mösspåtagning för blivande studenter i Carolinabacken, sillunch på Uppsaka Konsert och Kongress, aktiviteter i Ekonomikumparken, forsränning i Fyrisån med egenbyggda flottar, med mera. 

Klicka här för att få en bild av hur Valborg firas i Uppsala. 
Forsränning på Fyrisån i Uppsala, Valborg.

Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Studenter vid BMC universitetscampus som studerar tillsammans utomhus.

Det finns två studentföreningar för studenter i kemi i Uppsala: IUPAK och K-sektionen. Dessa studentföreningar är del av Uppsala teknolog- och naturvetarkår (UTN). Båda föreningarna erbjuder en mängd olika sociala aktiviteter, till exempel välkomstmottagningen för nya studenter och naturvetarbalen på Uppsala slott. De organiserar också festligheter för Valborgfestivalen, till exempel forsränningen på Fyrisån, som rinner genom centrala Uppsala.

Mer information om UTN hittar du här

Naturvetarbalen

Varje år hålls det en bal på slottet som organiseras av Uppsala teknolog- och naturvetarkår (UTN). Naturvetarbalen är en bal som har hållits sedan 1985 och som traditionsenligt håller till på Uppsala Slott. Från 2020 är balen ett årligt event, då biljetter är mycket eftertraktade.

På Naturvetarbalen sitter studenter, lärare och ämbetsmän för att åtnjuta en magnifik trerätters middag. Under kvällen bjuds det på underhållning av hög kvalitet och inspirerande tal samt dans av alla dess slag. UTN:s pedagogiska pris kommer även delas ut; ett prestigefyllt pris som tilldelas en av studenterna utvald lärare som främjat studenternas utbildning under det gångna året.

Läs mer om naturvetarbalen här. 

Naturvetarbalen på Uppsala slott. Dukade bord och gäster, uppifrån.
Senast uppdaterad: 2021-04-02