Utbildning inom organisk kemi

Programmet ger dig en spetskompetens genom fördjupade studier inom organisk kemi. Studierna kombinerar teoretisk kunskap och praktiska färdigheter inom olika områden av organisk kemi. Dessa innefattar till exempel design av synteser och metodologi, experimentell verifiering och optimering vid laboratoriearbete samt praktiska tillämpningar av spektroskopiska metoder. Detta gör att du kommer att vara mycket väl förberedd för forskning inom akademien och/eller utvecklingsarbete inom industrin.

Specialisering i organisk kemi har utvecklats i samarbete med världsledande forskargrupper vid universitetet. Programmet ger dig möjligheten att göra ditt examensarbete i en dynamisk och världsledande forskarmiljö. I programmet undervisar professorer som är experter på, till exempel, organisk syntes, organometallisk kemi, naturproduktkemi, uverckling av analysmetodik, supramolekylär kemi, läkemedelsutveckling för behandling av komplexa sjukdomar och grafen och fullerener.

Mer information om Masterprogrammet med inriktning organisk kemi hittar du på utbildningssidorna på Kemiska sektionen.

Se även: 

Programmet inom organisk kemi ur ett studentperspektiv