Engman grupp

Den globala marknaden för antioxidanter är enorm – ca. en miljon ton per år. Olyckligtvis fungerar majoriteten av dessa antioxidanter endast på stökiometrisk basis. Varje molekyl av en fenol eller aromatisk amin kan endast förstöra två peroxylradikaler innan den är helt förbrukad. Det skulle vara bättre om man kunde öka reaktiviteten hos antioxidanten och sedan regenerera den med något billigt, ofarligt reduktionsmedel. Det är precis så naturen jobbar med sina antioxidanter. Vårt arbete syftar till att utveckla nya kedjebrytande och hydroperoxidförstörande antioxidanter. Dessa ”gröna” och ” hållbara” antioxidanter är potentiellt användbara för stabilisering av organiska material såsom polymerer, oljor och pappers- och massaprodukter men även för behandling av sjukdomar där det naturliga antioxidantförsvaret är överbelastat. 

För den oinvigde som är intresserad och vill veta mer om vår forskning finns en populärvetenskaplig presentation.

Läs mer på engelska