Baltzer grupp

I stort sett alla läkemedel slår emot proteiner, och de allra flesta diagnostiska testerna mäter proteinhalter. Det är helt avgörande för utveckling av nya läkemedel och diagnostiska tester att det finns molekyler som kan särskilja proteiner i så komplexa biologiska miljöer som t ex blod och vävnad, i närvaro av alla de andra biomolekylerna som också finns där. Dessutom skall framgångsrika läkemedel undvika att bli utsöndrade ur kroppen, att brytas ner för snabbt och att attackeras av kroppens immunsystem. På molekylär nivå innebär det att läkemedlet skall binda selektivt och med hög affinitet till det tänkta målproteinet och att det är motståndskraftigt emot enzymatisk nedbrytning samt inte aktiverar immunsystemet. Diagnostiska tester innehåller molekyler som modifierats på kemisk väg med fluoroforer, enzymer och genom koppling till ytor. Kemisk robusthet är avgörande för framgångsrika diagnostiska testsystem. 

Mer om vår forskning

Mer information på engelska