Alumner inom organisk kemi

Lars Baltzer grupp

Molekyler som känner igen och binder till proteiner är oumbärliga inom bioteknik och läkemedelsutveckling. Vi utvecklar nya molekylära koncept för igenkänning av proteiner "utanför lådan" och baserade på grundläggande kemiska principer om molekylär växelverkan.

Lars Engman grupp

Design, syntes och testning av nya katalytiska antioxidanter. Biologiskt aktiva kalkogenorganiska föreningar. Radikalkemi.

Orion Berryman: Halogen- och vätebindning

Besökande professor: Vi undersöker hur halogen- och vätebindningar gränsar till organokatalys, anjontransport och självmontering.

Senast uppdaterad: 2021-11-24