Om forskningsprogrammet Organisk kemi

En exteriör bild på BMC-byggnaden med organisk kemis lokaler markerade.

Programansvarig professor: Jan Streuff

Postadress: Box 576, 751 23 Uppsala
Besöksadress: Husargatan 3

Organisk kemi-programmet vid Uppsala universitet är dedikerat till forskning och utbildning. Vi ger unga forskare möjligheter genom ett brett spektrum av ämnen inom grundläggande organisk och medicinsk kemi som beskrivs på våra fakultetsmedlemmars webbsidor. Förutom forskning på området syntetisk metodutveckling och kemisk bindning utvecklar vi nya lösningar för att hantera de stora utmaningarna i vårt samhälle. Till exempel utvecklar vi miljövänliga syntetiska metoder och smarta material, vi genererar ny kunskap för utveckling av bättre läkemedel, vi avancerar sofistikerade tekniker för cancerdiagnostik och främjar nya lösningar för att bekämpa antimikrobiell resistens. Med Uppsalas NMR infrastrukturenhet till vårat förforgande, som erbjuder toppmoderna laboratorier för interdisciplinär forskning i en dynamisk och allmänt internationell miljö, erbjuder vi enastående förutsättningar för en vetenskaplig utbildning som leder till kandidat-, master- och doktorsexamen. Vi utbildar framtida akademiska ledare och industriledare med vår forskning inom projekt som har inverkan på alla kemiska områden. Vi välkomnar dig att utforska och gå med i vår verksamhet. 

Senast uppdaterad: 2024-01-22