Om forskningsprogrammet Organisk kemi

En exteriör bild på BMC-byggnaden med organisk kemis lokaler markerade.

Programansvarig professor: Jan Kihlberg

Postadress: Box 576, 751 23 Uppsala
Besöksadress: Husargatan 3