Katalys, Syntes, Organometaller, Mekanismer - Jan Streuff

Översikt över forskningsprojekten i Jan Streuffs grupp

Våra forskningsintressen spänner över en mängd olika ämnen inom området övergångsmetall-katalys med fokus på titan- och zirkoniumkatalyserade reaktioner. Vi arbetar för närvarande med utveckling av nya metoder för reduktiv bildning och klyvning av bindningar, design av nya katalysatorer samt tillämpning av våra metoder inom organisk syntes. Parallellt gör vi djupgående studier av reaktionsmekanismerna bakom de metoder vi utvecklar med målet att förstå deras reaktivitet och selektivitet.

Läs mer (på engelska)

  

  

Du kan också läsa om våra forskningsprojekt på Jan Streuffs externa hemsida

Senast uppdaterad: 2023-10-03