Forskningen inom Lukasz Pilarskis grupp: Nya metoder för framställning av organiska molekyler

Organiska molekyler används inom enorma områden i det moderna livet, alltifrån läkemedel till funktionella material. Att göra molekylerna som samhället behöver kan dock vara enormt utmanande, ineffektivt och dyrt. Nya metoder inom organisk syntes behövs hela tiden.

Vår grupp uppfinner och utvecklar nya metoder för att bygga organiska molekyler på ett allt snabbare, billigare och miljövänligare sätt. Vi använder flera strategier för att uppnå detta. Dessa inkluderar:

  • Katalytisk C-H-funktionalisering
  • Aryne Chemistry 
  • Mechanochemistry

Mer information om vår forskning hittar du på den engelska delen av hemsidan