Syntetisk metodik, katalys och grön kemi - Lukasz Pilarski

Två av ämnena som undersökts av Pilarski-gruppen: katalytisk C – H-aktivering och aryne-fångningsreaktioner.

Nya metoder för framställning av organiska molekyler

Organiska molekyler används inom enorma områden i det moderna livet, alltifrån läkemedel till funktionella material. Att göra molekylerna som samhället behöver kan dock vara enormt utmanande, ineffektivt och dyrt. Nya metoder inom organisk syntes behövs hela tiden.

Vår grupp uppfinner och utvecklar nya metoder för att bygga organiska molekyler på ett allt snabbare, billigare och miljövänligare sätt. Vi använder flera strategier för att uppnå detta. Dessa inkluderar:

  • Katalytisk C-H-funktionalisering
  • Aryne Chemistry 
  • Mechanochemistry

Mer information om vår forskning återfinns här på engelska, samt på vår externa webbsida: https://www.pilarskigroup.org/

Läs mer på engelska

Senast uppdaterad: 2023-10-03