OpenMolcas – en datorprogram för metodutveckling och beräkningar med multikonfigurationella vågfunktionsmodeller

OpenMolcasOpenMolcas är ett kvantkemiskt datorprogram för multikonfigurationella vågfunktioner som ursprungligen utvecklades på Lunds universitet under 1990-talet. Idag är det ett internationellt programmeringsprojekt med bidrag från mer än 10 internationella forskningsgrupper. Programpaketet har fortfarande inriktningen mot en multikonfigurationell vågfunktionsmodel där inriktningen är att kunna simulera kemiska processer som rötgenspektroskopi, fotokemi, fotofysik, etc. så noggrannt som möjligt. Programpaketet har möjlighet till att beskriva molekyldynamiken för både adiabatiska och icke-adiabatiska kemisk processer. 

Senast uppdaterad: 2022-05-18