Om kvantkemi / Roland Lindhs grupp

Teoretisk kemi är ett brett vetenskapsfält som söker insikt och förståelse genom att skapa datormodeller av kemiska processer. Forskningsämnet har en lång tradition på Uppsalas universitet och allt startade med Per-Olof Löwdin som grundade en forskargrupp i kvantkemi i Uppsala 1955. Han var en av världens mest framstående forskare i kvantkemi och för att hedra hans minne bjuds regelbundet forskare in för att hålla en prestigefylld Löwdinföreläsning. Idag utförs forskning inom en mängd olika områden, från stora biologiska system till studier av kvantmekaniska effekter på atomär nivå.

Elektronstrukturberäkningar och utveckling av modeller för elektronstrukturteori intar en central roll för våra forskningsprojekt. Aktuella tillämpningar är egenskaper hos radikaler och kemiluminiscenta molekyler (molekyler som alstrar ljus), fotokemi, samt tolkning av spektra. Utveckling av nya elektronstrukturmodeller och datorprogram fokuserar på multikonfigurationella metoder, som är speciellt designade för att korrekt beskriva kemiska reaktioner och molekyler i exciterade tillstånd. Dess nya metoder implementeras främst i datorprogrammet Molcas.

Vi bedriver forskning för att utveckla, analysera och tillämpa bättre beräkningsverktyg för molekylär kvantdynamik. En kvantmekanisk beskrivning av både elektroner och kärnor behövs för en realistisk beskrivning av  den underliggande kemin och fysiken för alla realistiska problem inom molekyldynamik.

Sammantaget spänner vår forskning ett brett omfång av specialiseringar som alla ökar vår förståelse för kemiska processer som är relevanta för framtidens tekniska utveckling.