Studier av kemiluminiscenta och bioluminiscenta reaktioner

Luminiscenta reaktioner

Ett stort antal kemiska reaktioner producerar reaktanter som avger ljus. Detta fenomen har c:a 3000 djurarter tillägnat sig och är därför självlysande. I detta projektet är vi intresserade av att utveckla en molekylorbital beskrivning av dessa processerna, både hos de minsta molekylära system som har denna egenskap (dioxetan system) men också som i eldflugans luciferin-luciferas komplex.