Löwdinföreläsningarna

Kommittén för de kvantkemiska Löwdinföreläsningarna grundades år 1982 för att administrera en fond skapad av internationella bidrag för att hedra Per-Olof Löwdin (1916-2000) i samband med hans avgång vid Uppsala Universitet år 1981.

Fonden blev flyttad till Uppsala Universitet vid den fjärde internationella kvantkemiska kongressen i Uppsala år 1982. Syftet bakom Löwdinföreläsningarna är att stimulera intresset för kvantkemi genom att bjuda in framträdande forskare till Uppsala för att presentera sin forskning och hålla en vanlig lektion i kemi.