Kvantkemigruppen - Roland Lindhs grupp

Förstasidan på tidskriften ChemPhysChem med en collagebild från gruppens forskning.

Vår forskning bedrivs i två riktningar. För det första arbetar vi med metodutveckling och datorimplementationer för modeller att beskriva den elektroniska vågfunktionen för molekylära system. Speciellt för s.k. multikonfigurationella vågfunktioner, dvs. vågfunktioner som kan beskriva flera elektronkonfigurationer samtidigt, vilket är viktigt för beskrivning av kemiska processer som bryter kemiska bindningar eller för att studera kemin i exciterade molekyler.

Vidare så utvecklar vi metoder och datoralgoritmer för att studera icke-adiabatiska processer – kemiska processer där elektronvågfunktionen är en summa av olika multikonfigurationella tillstånd. För det andra så undersöker vi och beskriver icke-adiabatiska processer i molekylära system. Vi är speciellt intresserade av de kemiska förloppen i kemiluminiscens och bioluminesces – processer där en kemisk reaktion ger upphov till en reaktant som avger ljus, som t.ex. hos eldflugor. 

Generellt är vi också intresserade av att studera och beskriva foto-kemiska och -fysiska processer.

Forskningsledare: Roland Lindh 

Pågående forskning inom Roland Lindhs grupp

Luminiscenta reaktionerStudier av kemiluminiscenta och bioluminiscenta reaktioner


TvåelektronintegralerBeskrivning av tvåelektronintegraler med tensorprodukter


OpenMolcasOpenMolcas

Ett datorprogram för metodutveckling och beräkningar med multikonfigurationella vågfunktionsmodeller.


Consortium for theoretical x-ray scienceConsortium for theoretical x-ray science

I det här projektet utvecklar vi metoder för att tolka röntgenspektra på system med övergångsmetaller. Särskilt fokus läggs på att tolka experimentella metoder som kan användas för att studera enzymer och katalysatorer i lösning.

I samarbete med forskningsprogrammet för Teoretisk kemi.

Senast uppdaterad: 2023-10-03