Grafen ur ett molekylärt perspektiv - Helena Grennberg

Vår forskning fokuserar på tre områden: 

  • Rening, derivatisering och utvärderingar av fullerener och kolnanorör; syntes och kemisk funktionalisering av grafen.
     
  • Färgämnen för elektronöverföringsstudier, solceller och molekylära elektronikapplikationer.
     
  • Supra-molekylär och metallorganisk kemi.