Halogenbindning, NMR-metodutveckling, antibiotikaresistens och naturproduktskemi - Máté Erdélyi

Vi brinner för organisk kemi, för den fundamentala förståelsen av kemisk bindning, molekylär struktur och reaktivitet samt för användningen av dessa för att lösa samhällets stora utmaningar. Våra projekt berör: 

  • halogenbindningar
  • naturproduktkemi  
  • NMR-metodutveckling
  • antibiotikaresistens
  • makrocyklers konformation

Läs mer om vår forskning

Intervju med Máté Erdélyi

Senast uppdaterad: 2023-10-02