Forskningen i Christine Dyragers grupp

Vår forskning omfattar design och syntes av:

  • optiskt justerbara föreningar som kan sända ut ljus över hela det synliga spektrumet
  • fluorescerande strukturer med gynnsamma optiska profiler och löslighet i vatten
  • fluorescerande föreningar som specifikt avbildar processer i cancerceller som associeras med hypoxi (tex. dysreglerad metabolism, enzymatiska processer och överuttryckta receptorer)
  • emissiva metallkomplex för bimodala avbildningsstrategier

Senast uppdaterad: 2022-04-04