Hypoxi, en måltavla för cancerterapi och diagnos - Christine Dyrager

Gruppbild på forskarna i Christine Dyragers grupp

Vår grupp designar och framställer nya ”lysande” (fluorescerande) föreningar som kan användas som molekylära verktyg för att studera biologiska processer på cellulär nivå. Vi är främst intresserade av föreningar som specifikt kan ansamlas i syrefattiga cancerceller, och därmed kan användas som diagnostiska redskap inom onkologi. Vår forskning är multidisciplinär och omfattar organisk syntes, fotofysik, enzymatiska reaktioner och cellstudier.

Läs mer om vår forskning

Senast uppdaterad: 2022-08-25