Holmquistpriset

Stig Holmquist (1926-2007) var universitetslektor vid vår institution och har undervisat i allmän och organisk kemi.

Ulla och Stig Holmquistpriset i organisk kemi delas ut årligen till en forskare inom området organisk kemi vars huvudsakliga arbete har utförts i Sverige och den som har gjort banbrytande arbete inom organisk kemi.

Stig Holmquist (dok. Lic.) Var universitetslektor vid Uppsala universitet och har undervisat i allmän och organisk kemi. Han har tagit initiativ till att starta nya kurser i miljökemi redan på 1960-talet. Han har i flera år varit kassör för Swedish Chemical Society, medlem av Södermanland-Nerikes nation, och har varit aktiv i fackföreningarna SUHAF (idag SULF).

På 1960-talet har han investerat i aktiemarknaden och spelat bridge, vilket resulterade i ett kapital på ~ 30 miljoner svenska kronor som donerats till Uppsala universitet. Baserat på denna donation tilldelas Holmquistpriset årligen till en organisk kemist som är verksam i Sverige.

Mer information om Holmquistpriset och tidigare prisinnehavare finner du här

Pristagare av Holmquistpriset:

2023:  Belén Martín-Matute (Stockholms Universitet)
2022:  Kenneth Wärnmark (Lunds Universitet)
2021:  Fredrik Almqvist (Umeå Universitet)
2020:  Jan Kihlberg (Uppsala Universitet) 
2019:  Per-Ola Norrby (Astra Zeneca)
2018:  Göran Widmalm (Stockholms Universitet)
2017:  Kálmán J. Szabó (Stockholms Universitet)
2016:  Kristina Luthman (Göteborgs Universitet)
2015:  Pher G. Andersson (Stockholms Universitet)
2014:  Mats Larhed (Uppsala Universitet)
2013:  Licheng Sun (KTH)
2012:  Per Ahlberg (Göteborgs Universitet)
2011:  Peter Somfai (KTH)
2010:  Olov Sterner (Lunds Universitet)
2009:  Björn Åkermark (Stockholms Universitet)
2008:  Bengt Långström (Uppsala Universitet)
2007:  Torbjörn Frejd (Lunds Universitet)
2006:  Christina Moberg (KTH)
2005:  Jan-Erling Bäckvall (Stockholms Universitet)
2004:  Anders Hallberg (Uppsala Universitet)

Nominering (senast 15:e mars, 2023)

Ulla och Stig Holmquist stiftelse för organisk kemi är en till Uppsala universitet anknuten stiftelse och av stiftelsens avkastning ska 80 % årligen delas ut av Uppsala universitet. Priset delas ut till aktiv forskare med huvudsakligen nationell verksamhetsbakgrund inom ämnet organisk kemi, vilken gjort banbrytande forskningsinsatser inom detta område. Priset räknas som ett av de större vetenskapliga prisen i Sverige. Uppsala universitets rektor utser pristagare på förslag av en nämnd bestående av respektive dekan för kemiska sektionen, farmaceutiska fakulteten och medicinska fakulteten.

Instruktioner för nominering

Nomineringen samt alla medföljande dokument ska vara på engelska då de kommer att granskas av minst en internationell sakkunnig. Nomineringen ska innehålla följande:

  • CV
  • Kort summering av forskningsinsatser
  • Fullständig publikationslista med markering av de tio bästa publikationerna

Förslag ska skickas in via denna länk

Senast uppdaterad: 2023-08-28