Om forskningsprogrammet i biokemi

En exteriör bild på BMC-byggnaden med biokemis lokaler markerade.
Programansvarig professor: 
Mikael Widersten

Postadress: 
Box 576, 751 23 Uppsala
Besöksadress: 
Husargatan 3, Hus B7, plan 3

Programmets historia - Ett arv att vara stolt över

Mer än 100 års spetskompetens inom forskning och innovation inom biokemi. 

Nobelpris

Arne Tiselius
Arne Tiselius
The Svedberg
The Svedberg

1926 - The Svedberg "för sitt arbete med dispersionssystemen".

1948 - Arne Tiselius "för sin forskning om elektrofores och adsorptionsanalys, särskilt för sina upptäckter rörande den komplexa naturen av serumproteiner". 
 

Innovationer: Ultracentrifugering, elektrofores, kromatografi

Våra framtidsvisioner inom biokemi

Utforska och utnyttja biomolekyler för en friskare och hållbar värld

  • Karakterisering av interactomen av biologiska system
  • Upptäcka läkemedel med optimal effekt och säkerhet
  • Utveckling av vacciner för autoimmuna sjukdomar
     
  • Förståelse av stereoselektiviteten av biologiska katalysatorer
  • Design av enzymbaserade bränsleceller för fullständig förbränning
Senast uppdaterad: 2022-10-19