Epoxidhydrolas

epoxidhydrolas

Epoxidhydrolaset StEH1 (från potatis) har visat sig vara en mycket lovande enzymkatalysator för hydrolys av epoxider. Enzymet är stereoselektivt, lätt att producera, strukturellt stabilt även efter mutagenes och vi har samlat in mycket struktur/aktivitetsdata under de senare åren. Vi studerar detta enzym och laboratorieutvecklade variantenzymer genom en kombination av funktions-, strukturanalyser  och beräkningskemiska metoder.

Vår forskning på StEH1 siktar till...

  • att förstå struktur/funktionssamband i enzymkatalyserad ringöppning av epoxider.
  • isolera nya stereoselektiva enzymer lämpliga som biokatalysatorer.

Publikationer