Aminotransferas

aminotransferas

Amin:pyruvat aminotransferas från Vibrio fluvialis JS17, APA, katalyserar PLP-beroende överföring av aminogrupper från aminer och aminosyror till α-ketosyror, aldehyder och ketoner. APA uppvisar viss aktivitet med fenyl-substituerande substrat, dock lägre med större aminacceptorer. Den gör det intressant att studera APAs aktivitet med ketoner med olika substituenter och att introducera mutationer för att öka APAs aktivitet med större acceptorer samt med α-hydroxyketoner (acyloiner).

Studierna av APA siktar till att…

  • förstå struktur/funktionsamband i aminotransferas-katalyserade reaktioner.
  • isolera nya APA varianter som stereoselektivt katalyserar aminotransfer till arylsubstituerade och hydroxylerade aminoacceptorer.
Senast uppdaterad: 2022-01-27