Alkoholdehydrogenaser

Oxidation av primära alkoholer

Propandiol oxidoreduktas (FucO), från Escherichia coli, är ett dioldehydrogenas som katalyserar oxidation av korta alifatiska alkoholer såsom 1,2-propandiol till motsvarande aldehyd. Enzymet är regioselektivt (reagerar endast med primära alkoholer) och enantioselektivt. FucO hör till en grupp III av alkoholdehydrogenaser vilka är beroende av en järn (III) jon för sin aktivitet. Enzymets struktur är anpassad till att tillåta bindning av lågmolekylära föreningar som det fysiologiska substratet S-1,2-propandiol. Genom mutagenes och riktad evolution vidgas substratselektiviteten till att innefatta även större alkoholer, t.ex. aromatiska dioler.

Studierna av FucO siktar till att...

  • förstå struktur/funktionssamband i den katalyserade oxidationen av primära alkoholer.
  • genom riktad evolution isolera nya enzymvarianter av FucO, med modifierade substratselektiviteter.

Oxidation av sekundära alkoholer

ADH-A

Alkoholdehydrogenaset från Rhodococcus ruber DSM 44541, ADH-A, katalyserar oxidationen av sekundära alkoholer till motsvarande ketoner. ADH-A är ett NAD+/NADH och zink-beroende alkoholdehydrogenas, vars struktur är närbesläktad med tidigare välkaraktäriserade isoenzymer från hästlever och jäst. ADH-A uppvisar god aktivitet med fenyl-substituerade sekundära alkoholer men relativt sett låg aktivitet med vicinala dioler. Den låga diolaktiviteten gör det intressant att genom mutagenes och riktad evolution isolera ADH-A-varianter som med god aktivitet även med aryl-substituerade dioler.

Studierna av ADHA siktar till att…

  • förstå struktur/funktionssamband i den enzymkatalyserade oxidationen av sekundära alkoholer.

  • isolera nya ADHA varianter som kan stereospecifikt katalysera derivat av sekundära alkoholer.

Publikationer