Nya enzymer från riktad proteinevolution

Genom att tillämpa riktad evolution av naturligt förekommande enzymer framställer vi nya variantenzymer med förutbestämda egenskaper vad gäller substratselektivitet och katalytisk förmåga. Möjligheten att således framställa helt nya, enzymbaserade katalysatorer möjliggör att kemiska reaktioner kan utföras under mildare och mer miljövänliga och energibesparande betingelser.

För närvarande studerar vi enzymer ur grupperna hydrolaser, oxidoreduktaser, aldolaser och aminotransferaser. Ett av våra mål är att kunna konstruera flerstegsreaktioner, där samtliga reaktionssteg är enzymkatalyserade (se figur nedan).

I Widerstens grupp forskar vi på följande projekt som har gemensamt att de studerar enzymers struktur/aktivitetssamband i syfte att framställa nya biokatalysator.

Kontakta oss om du är intresserad av att utföra ditt examensprojekt i vår grupp.

Nyckelord: stereoselektivitet, katalytisk mekanism, kinetik, riktad evolution

Epoxidhydrolaser

Enzymologi och riktad evolution av epoxidhydrolaser för förståelse av katalys och stereoselektivitet.

Alkoholdehydrogenaser

Enzymologi och riktad evolution av enzymer som katalyserar oxidation av vicinala dioler. Regioselektivitet i val av alkohol som oxideras samt enantioselektivitet studerar och manipuleras.

Aldolaser

Enzymologiska studier i kombination med riktad evolution av 2'-deoxy-5-fosfat-ribosaldolas (DERA) och fruktos-6-fosfataldolas (FSA)  från E. coli. Fokus är på ökad förståelse av kinetiska mekanismer samt in vitro evolution av nya substratpreferenser, främst acceptans för arylsubstituerade aldehyder som acceptorsubstrat.

Aminotransferaser

Enzymologi och riktad evolution av aminotransferaser. F.n. studeras ett transaminas från V. fluvialis. Fokus är på ökad förståelse av kinetiska mekanismer samt förändrade substratpreferenser, främst ökad effektivitet med acyloiner som aminoacceptorer.