Tidsupplöst strukturbiologi av fotoaktiva proteiner - Sebastian Westenhoff

Målet med vår forskning är att förstå den strukturella dynamiken hos biologiska fotoaktiva system. Tidsupplöst kristallografi gör det möjligt för oss att skapa molekylära filmer av systemens övergång mellan deras upplysta och icke-upplysta tillstånd. Detta låter oss identifiera hur konformationsförändringar i protein sker och vilka molekyler som är involverade i rörelsen. Genom att kombinera resultaten från våra olika forskningsområden kan vi öka förståelsen för hur fotoaktiva proteiner fungerar på en molekylär nivå.

Läs mer om vår forskning


Du kan också läsa mer om vår forskning på vår externa webbsida.

Senast uppdaterad: 2022-02-02