Molekylära interaktioner, enzymologi och läkemedelsutveckling - Helena Danielson

Målsättningen med vår forskning är att öka kunskapen om molekylära interaktioner och deras dynamik. Denna kunskap bidrar till utvecklingen av nya läkemedel, särskilt sådana riktade mot enzymer. Forskningsområdet är baserad på enzymologi vars fokus är biokemiska studier av enzymer. De enzymer vi studerar är alla av relevans för sjukdomar där det idag saknas effektiva läkemedel. På senare tid har vi breddat vårt intresse till andra proteiner av relevans för läkemedelsutveckling. Forskningen involverar även analys av molekylära interaktioner och vi har därför byggt upp en unik kompetens för användning av biosensorer för läkemedelsutveckling. Dessa studier bidrar även till grundläggande vetenskapliga frågor rörande molekylär igenkänning, med ett starkt fokus på deras dynamik och termodynamik.

Prof. Helena Danielson, forskningsledare

Pågående forskning