Strukturell dynamik - Erik Marklund

Vår forskning kretsar kring att blottlägga dynamiken och interaktionerna hos protein och proteinkomplex. För detta ändamål använder vi oss av en grund av avancerade beräkningar som matchas mot experiment, där masspektrometriska metoder såsom jonrörlighets-spektroskopi för närvarande är av särskilt intresse. Det senare motiverar oss även att undersöka grundläggande egenskaper hos proteiner i gasfas och hur dessa kan hållas i ett nativ-liknande tillstånd i avsaknad av vatten. Vår forskning sträcker sig från det tekniska, där vi utforskar nya sätt att undersöka makromolekyler, till specifika biologiskt orienterade tillämpningar.

Nyfiken på att veta mer?
Vår populärvetenskapliga beskrivning ger en lättillgänglig introduktion till vår forskning. För dig som är intresserad av ett mer inomvetenskapligt innehåll finns vår pågående forskning beskriven på engelska.

Senast uppdaterad: 2022-01-27