Forskningsprojekt i Lynn Kamerlins grupp

Fosfat- och sulfatkemi

Fosfat esterhydrolys är livets byggsten och är inblandad i en rad processor från signal och energiomvandling till DNA och RNA-syntes och proteinsyntes. Därför har fosforylöverföringsreaktioner varit föremål för flera årtionden av intensiva experimentella beräkningsstudier. Trots detta förblir den exakta mekanismen för hydrolysen av sådana föreningar kontroversiell. En del av utmaningen ligger i det faktum att fosfat hydrolys kan gå igenom flera olika mekanismer och det är omöjligt att skilja mellan dessa på ett slutgiltigt och entydigt sätt med hjälp av enbart experimentella metoder. Ett av de centrala intressena i Kamerlins grupp är tillämpning av teoretisk fysikalisk organisk kemi till beräkningsenzymologi, med särskilt fokus på enzym-katalyserad fosforyl och sulfuryl överföringsreaktion. Genom detta försöker vi att kartlägga katalytisk promiskuitet bland fosfotransferaser. Detta kommer att avsevärt öka vår förståelse av enzym utveckling och hur det kan manipuleras.

Enzymkatalyserad kiralkemi

De senaste åren har sett ökad uppskattning av rollen av enzymer som katalysatorer inom bioteknik och särskilt enzymer som kan selektivt katalysera reaktioner av industriell betydelse. Dessa enzymer har stor betydelse för produktionen av optiskt rena och fina kemikalier och läkemedel. Vi arbetar med ett antal sådana enzymer och utvecklar beräkningsmetoder för att studera både deras selektivitet samt konstgjord enzymdesign.

Övriga projekt

Förutom enzymologi har vår grupp ett antal andra biokemiska intressen, inklusive påverkan av epigenetiska modifieringar av DNA på DNA struktur och dynamik, metall-amyloid interaktioner, GTP hydrolys och modellering av långväga informationsutbyte i biologiskt system.

Senast uppdaterad: 2022-08-25