Beräkningsbiokemi - Lynn Kamerlin

Bilden visar ett enzym i komplex med ett regulator-protein. Bakgrunden är koncentriska cirklar som representerar de olika detaljnivåer som användas för proteinmodellering.

Kamerlin-gruppen utvecklar och tillämpar en rad beräkningsverktyg för att lösa viktiga problem som ligger på gränsen mellan kemi och biologi. Vi använder kvantkemiska, klassiska och hybrid metoder för att undersöka de fysiska och kemiska aspekter som ligger till grunden av enzymkatalys. Vi är särskilt intresserade av katalytisk promiskuitet och utvecklingen av proteiners funktion. Vårt mål är att utveckla nya enzymer med större katalytiska förmågor eller förändrade funktionalitet. Gruppen är tvärvetenskaplig, och använder tekniker som spänner över fysikalisk organisk kemi, biokemi, strukturbiologi och teori, och, i varje steg har vi nära samarbeten med ledande experimentella grupper.

Läs mer om vår forskning


Vi har även en extern presentation av vårt labb.

Senast uppdaterad: 2022-01-27