Forskningsprojekt i Ylva Ivarssons grupp

I en cell sker det mer än 100,000 protein-protein-interaktioner i varje stund, och dessa är helt avgörande för cellens funktion. När det uppstår fel i protein-interaktioner, som exempelvis vid mutation av en bindningsyta, kan detta leda till sjukdomar såsom olika sorters cancer. Idag känner vi bara till en fraktion av alla interaktioner, och stora insatser görs för att kartlägga dem. I vår grupp fokuserar vi på interaktioner mellan veckade proteiner och bindningsmotiv som finns i de ostrukturerade delarna av proteomet. För detta har vi tagit fram en ny metod, proteomisk fagdisplay, som kan användas för att identifiera interaktioner av potentiell biologisk relevans. Våra försök genererar ofta stora mängder data och vi filtrerar fram relevanta interaktioner med hjälp av bioinformatik såsom nätverksanalys. Vi gör också detaljerade funktionella studier av valda interaktioner. Med vår forskning bidrar vi med ny kunskap om vilka interaktioner som kan ske i en human cell i friskt och sjukt tillstånd.

Ett flödesschema för att visa kopplingen mellan de 3 stegen interaktionsprofilering, funktionell analys och nätverksanalys.

Senast uppdaterad: 2024-01-12