Molekylär igenkänning i cellsignalering - Ylva Ivarsson

Ett laboratorium med en kvinnlig forskare byggt i Lego.

Vår forskning fokuserar på interaktioner mellan korta bindningsmotiv som finns i de ostrukturerade delarna av vårt proteom och de peptidbindande proteindomäner som känner igen och binder till dem. Forskningen syftar till att ge nya kunskaper om de nätverk av protein-protein interaktioner som är verksamma i signalöverföringsvägar i friska och sjuka celler.  Vår forskning är tvärvetenskaplig och kombinerar biokemiska och biofysikaliska metoder med bioinformatik och cellbaserade försök, och finansieras av Vetenskapsrådet med flera.

Nyfiken på att veta mer?

Vår populärvetenskapliga beskrivning ger en lättillgänglig introduktion till vår forskning. För dig som är intresserad av ett mer inomvetenskapligt innehåll finns vår pågående forskning beskriven på engelska.

VILL DU GÖRA EXAMENSARBETE I VÅR GRUPP?

Vi välkomnar alltid masterstudenter att få erfarenhet av forskning i labbet . Lämpliga projekt kommer att utformas på individuell basis efter gruppens huvudsakliga forskningslinjer. Tveka inte att kontakta Ylva Ivarsson för mer information.

Senast uppdaterad: 2022-01-27