Strukturell biokemi - Doreen Dobritzsch

Struktur-funktion samband för tre enzymer från den reduktiva metaboliska vägen för pyrimidin nedbrytning.

Vår forskning syftar till att klarlägga struktur och funktion hos medicinskt eller bioteknologiskt viktiga proteiner. Vi vill förstå vilka strukturella egenskaper hos ett protein som möjliggör en viss funktion och hur förändringar i strukturen påverkar proteinets funktion. Vi använder röntgenkristallografi tillsammans med andra biokemiska och biofysikaliska metoder. Vårt huvudprojekt är strukturell enzymologi av nedbrytningsvägen för uracil och tymin. Större samarbetsprojekt rör molekylär igenkänning i immunkomplex förknippade med utveckling och fortskridande av reumatoid artrit och upptäckt av strukturella determinanter som styr substratspecificitet, region- och stereoselektivitet i laboratorieutvecklade enzymvarianter av intresse för biokatalys-baserande tillämpningar.

Läs mer om vår forskning

Senast uppdaterad: 2023-03-16