Datorbaserad enzymologi och proteindesign – Yasmin Binti Shamsudin

Datorskärm med molekyler

Vårt mål är att kunna rationellt designa framtidens läkemedel och funktionella proteiner särskilt anpassade för olika ändamål inom medicin och bioteknik.

I vår forskning använder vi datormodeller och simuleringar för att få en bättre förståelse för hur små och stora molekyler samspelar med varandra och hur deras strukturer bidrar till deras dynamik och funktionalitet. Vi är särskilt intresserade av att förstå de underliggande molekylära mekanismerna som reglerar inbindning, hämning och katalys av ligander i proteiner. Genom samarbeten med experimentella grupper kan vi jämföra våra prediktioner med experiment och därigenom förbättra våra modeller och utveckla nya metoder för att beräkna fysikalisk-kemiska egenskaper som utökar vår förståelse för olika biologiska system.

Läs mer om vår forskning

Vill du göra exjobb i vår grupp?

Är du ingenjörs- eller masterstudent och är intresserad av programmering, molekylmodellering eller datorsimuleringar och vill göra ett exjobb i vår grupp? Vi kan utforma ett projekt som passar dig baserat på dina intressen och förkunskaper.

Kontakta Yasmin Binti Shamsudin för mer information!

Senast uppdaterad: 2022-01-27