Forskargrupper inom Biokemi

 • Molekylära interaktioner, enzymologi och läkemedelsutveckling - Helena Danielson
  Målsättningen med vår forskning är att öka kunskapen om molekylära interaktioner och deras dynamik. Denna kunskap bidrar till utvecklingen av nya läkemedel, särskilt sådana riktade mot enzymer.
   
 • Enzymologi och riktad evolution av proteiner - Mikael Widersten
  Vi studerar sambanden mellan enzymers struktur och deras funktion för att utifrån det vi lär oss kunna utveckla nya enzymer för katalys av nyttiga kemiska reaktioner.
   
 • Molekylär igenkänning i cellsignalering - Ylva Ivarsson
  Vår forskning fokuserar på interaktioner mellan korta bindningsmotiv som finns i de ostrukturerade delarna av vårt proteom och de peptidbindande proteindomäner som känner igen och binder till dem.
   
 • Strukturell biokemi - Doreen Dobritzsch
  Vår forskning syftar till att klarlägga struktur och funktion hos medicinskt eller bioteknologiskt viktiga proteiner.
   
 • Biokemisk teknik: Bioresurs- och enzymnanoteknik - Gunnar Johansson
  Lignocellulosa-nedbrytning och Heterogen enzymkatalys.
   
 • Strukturell dynamik - Erik Marklund
  Vår forskning kretsar kring att blottlägga dynamiken och interaktionerna hos protein och proteinkomplex.
   
 • Beräkningsbiokemi - Lynn Kamerlin
  Kamerlin-gruppen utvecklar och tillämpar en rad beräkningsverktyg för att lösa viktiga problem som ligger på gränsen mellan kemi och biologi.