Forskargrupper inom Biokemi

 • Molekylära interaktioner, enzymologi och läkemedelsutveckling - Helena Danielson
  Målsättningen med vår forskning är att öka kunskapen om molekylära interaktioner och deras dynamik. Denna kunskap bidrar till utvecklingen av nya läkemedel, särskilt sådana riktade mot enzymer.
   
 • Strukturell biokemi - Doreen Dobritzsch
  Vår forskning syftar till att klarlägga struktur och funktion hos medicinskt eller bioteknologiskt viktiga proteiner.
   
 • Molekylär igenkänning i cellsignalering - Ylva Ivarsson
  Vår forskning fokuserar på interaktioner mellan korta bindningsmotiv som finns i de ostrukturerade delarna av vårt proteom och de peptidbindande proteindomäner som känner igen och binder till dem.
   
 • Beräkningsbiokemi - Lynn Kamerlin
  Vi utvecklar och tillämpar en rad beräkningsverktyg för att lösa viktiga problem som ligger på gränsen mellan kemi och biologi.
   
 • Strukturell dynamik - Erik Marklund
  Vår forskning kretsar kring att blottlägga dynamiken och interaktionerna hos protein och proteinkomplex.
   
 • Tidsupplöst strukturbiologi av fotoaktiva proteiner - Sebastian Westenhoff
  Vårt mål är att förstå den strukturella dynamiken hos biologiska fotoaktiva system genom att använda olika sorters analysmetoder som tidsupplöst röntgenkristallografi (SFX), kärnmagnetisk resonans (NMR) och kryogenisk elektronmikroskopi (Cryo-EM).
   
 • Enzymologi och riktad evolution av proteiner - Mikael Widersten
  Vi studerar sambanden mellan enzymers struktur och deras funktion för att utifrån det vi lär oss kunna utveckla nya enzymer för katalys av nyttiga kemiska reaktioner.
Senast uppdaterad: 2023-11-14