Biokemi

Biokemin har en lång historia vid Uppsala universitet, med rötter i den forskning som grundlades av kemisterna The Svedberg och Arne Tiselius, två Nobelpristagare och bland Sveriges internationellt mest framstående vetenskapsmän.

Mer information på engelska

Vår forskning inom biokemi

Forskningen i biokemi vid Institutionen för kemi – BMC är idag i världsklass. Den är fokuserad på frågor som rör design och syntes av biologiska makromolekyler, analys av proteiners struktur och dynamik, komplexa molekylsystem, evolution av biologisk funktion och reglering av molekylära interaktioner. Grundläggande studier av enzymkatalys och metabola vägar kompletteras med tillämpad forskning baserad på proteinteknik och innovativa strategier för läkemedelsutveckling. Forskningen bygger på moderna experimentella och teoretiska tekniker, från fysikalisk-kemiska tekniker till 3D-strukturell modellering och bioinformatik.

Forskningsprogrammet i biokemi är starkt inom metod- och teknikutveckling. Biokemiska metoder utgör grunden för produktion av biomolekyler och avancerade studier av biologiska system och deras reglering, vilket är relevant för förståelsen för hur sjukdomar kan diagnostiseras och behandlas. Proteinteknik och peptid-display metoder erbjuder, som exempel, nya verktyg för att utforska förhållandet mellan proteinstruktur och funktion, samt för att utveckla och optimera syntetiska molekyler med ny funktion. Samarbeten med syntetiska organiska kemister på institutionen ger möjlighet att också få tillgång till särskilt utvecklade små organiska molekyler och syntetiska peptider, och strukturella studier med hjälp av NMR. Känsliga, tidsupplösta, högupplösta biofysikaliska metoder ger detaljerad information om struktur och dynamik i biologiska system, relevanta även för många tillämpningar.

Biokemiprogrammet ansvarar för en anläggning för biofysikalisk screening och karaktärisering. Den tillhör läkemedelsutvecklingsplattformen vid SciLifeLab, en nationell infrastruktur för forskning inom livsvetenskaper. Forskarna som arbetar vid denna anläggning tillhör den kreativa och forskningsintensiva SciLifeLab-gemenskapen och har god tillgång till en bred kunskapsbas och avancerad expertis inom livsvetenskap.