Om forskningsprogrammet i analytisk kemi

Programansvarig professor: Jonas Bergquist

Postadress: Box 599, 75124 Uppsala
Besöksadress: Husargatan 3 (D5)

ANALYTISK KEMI - EN HISTORISK ÅTERBLICK

Professor Bengt Nygård har skrivit om analytisk kemi i form av en historisk återblick på engelska med titeln "Historical notes at the Department of Analytical Chemistry".

Läs om vår historia här