Spårelement och metallomics - Jean Pettersson & Marit Andersson

Inom Pettersson och Andersson grupp forskar vi huvudsakligen inom två områden: spårelement och metallomics. Detta gör vi genom att använda oss av plasmaspektrometriska tekniker, såsom ICP-AES eller ICP-MS, för att mäta spårmängder av element i en stor mängd olika prover. Vår forskning inom metallomics är för nuvarande fokuserat på tandprover.

Mer information om vår forskning hittar du på den engelska delen av sidan.

Senast uppdaterad: 2021-01-20