Pågående forskning inom Sjöberg grupp

Våra pågende forskningsområden:

  • Grundläggande förståelse för jonisering i främst elektrospray.
  • Hopkoppling av separationstekniker med masspektrometri.
  • Karaktärisering och detektion av olika typer av organiska fosforföreningar i miljöprover såsom jord och sediment.
  • Karaktärisering och detektion av icke-kovalenta metall-organiska komplex, främst Palladium, i katalytiska reaktioner.
  • Karaktärisering och detektion av föreningar förekommande i restprodukter från skogs- och jordbruksindustrin.

Avancerad masspektrometri

Avancerad masspektrometri (MS) omfattar ett stort forskningsområde. Avdelningen har tillgång till ett brett utbud av olika typer av masspektrometrar såsom kvadrupol (Q), triple kvadrupol (QqQ), Time-of-flight (TOF), TOF-TOF, fourier transform ion cyclotron resonance (FT-ICR-MS) och Orbitrap. På dessa instrument bedrivs ett brett arbete inom både grundläggande forskning samt olika applikationsområden såsom, proteomik, läkemedel, livsmedel och miljöanalys mm.

Områden där vi bland annat använder masspektrometri:

Följ länkarna för mer information om respektive område på engelska.  

Senast uppdaterad: 2022-08-25