Pågående forskningsprojekt inom Lanekoff grupp

Nano-DESI för avbildande masspektrometri

Schematisk figur och foto av nano-DESI,
ett masspektrum av fosfolipidregionen och
jonbilder av två fosfolipider hjärnvävnad.

Nanospray desorption electrospray ionization (nano-DESI) är en vätske-extraktionsteknik för lokaliserad desorption av molekyler från en yta in i ett flödande lösningsmedel som transporterar molekylerna till masspektrometern för jonisering och detektion. Jonbilder som visar distributionen av en molekyl över ytan skapas genom att provet sakta rörs under nano-DESI proben samtidigt som joner detekteras från särskilda ställen.

Lanekoff-gruppen jobbar med att utveckla nano-DESI och modifiera lösningsmedlet för att åstadkomma ett system som är kvantitativt med hög känslighet och flexibilitet för att avbilda tunna vävnadssnitt.

Ytprovtagning kapillärelektrofores masspektrometri

Schematisk figur och foto av SS-CE-MS,
ett elektroferrogram av metaboliter i grå
hjärnvävnad. 

Ytprovtagande kapillärelektrofores, som har uppfunnits och nu vidareutvecklas i Lanekoff-gruppen, är ett system för att direkt provta en biologisk yta och få molekylerna in i separationskapillären för analys. Det här systemet kräver inte att provet upparbetas eller renas innan analys och genererar spatial analys av molekyler i tunna vävnadssnitt.

Molekylär karakterisering med masspektrometri

MSn spektra av isomererna vaccinic och
oleic acid, optisk bild och jonbild av deras
relativa distribution i hjärnvävnad.

Molekylär karaktärisering med masspektrometri inkluderar högupplöst data med stor noggrannhet. Lanekoff-gruppen jobbar med att utöka detta genom att använda MSn tillsammans med kemiska reaktioner och data modellering för att urskilja isomerer och isobarer utan tidsödande separationssteg.

Masspektrometrisk analys av enskilda celler

Masspektrum from en enskild cell, valda
metaboliter och lipider är angivna.

Kemisk analys av enskilda celler är en analytisk utmaning eftersom det finns så begränsat material men har stora fördelar genom att kunna avslöja cellulär heterogenitet vid hälsa och sjukdomstillstånd. Lanekoff-gruppen utvecklar tekniker för att kemisk analys av enskilda celler.

Forskningsfinansiärer

Vår forskning inom Lanekoffs grupp finansieras av Vetenskapsrådet (VR), och Stiftelsen för strategisk forskning (SSF).

VR logoSSF logo

Senast uppdaterad: 2021-04-20