Biosurface och avbildande masspektrometri - Ingela Lanekoff

Lanekoff group

Lanekoff-gruppen utvecklar analytiska tekniker för att detektera, karakterisera, och kvantifiera  små molekyler i komplexa biologiska prover såsom vätskor, tunna vävnadssnitt och cells med masspektrometri.

Vår pågående forskning

Senast uppdaterad: 2022-02-02