Klinisk kemi, endokrinologi och neurokemi - Jonas Bergquist

Jonas Bergquist

Med hjälp av avancerade analytiska verktyg så som högupplösande separation och masspektrometri kan vi mäta förändringar i endogena (kroppsegna) substanser tidigt i en sjukdomsprocess. Dessa substanser kan användas för tidig diagnos, prognos och bidra till förståelsen av vad som inleder ett sjukdomsförlopp. Vår specialitet är analys av cerebrospinal-vätskan (ryggvätskan) och dess kemiska sammansättning men vi analyserar alla typer av vävnader och kroppsvätskor med hjälp av våra metoder.

Se ett klipp med Jonas Bergquist när han talar om ME/CFS-forskning i TV4.

Läs en intervju med Jonas Bergquist om ME-forskningen i tidningen Vårdfokus.

Nyheter i media om vår forskning rörande kopplingen mellan Corona-viruset och ME

Senast uppdaterad: 2021-01-20