Samarbetscentrum för forskning på myalgisk encefalomyelit / kronisk trötthetssyndrom (ME/CFS)

Jonas Bergquist i labbet.
Prof. Jonas Bergquist i labbet.

Vi är stolta över att kunna meddela att Open Medicine Foundation (OMF) har finansierat etableringen av ett tredje samarbetscentrum för ME/CFS-forskning här vid Uppsala universitet.

ME står för myalgisk encefalomyelit och CFS för kronisk trötthetssyndrom. Lär dig mer om ME/CFS.

Det nya Uppsalacentrumet kommer att ledas av Jonas Bergquist, MD, PhD, ledamot i OMFs vetenskapliga råd. Han kommer att arbeta tillsammans med samarbetscentrumen på Stanford, som leds av Ronald W. Davis, PhD, och det på Massachusetts General Hospital och Harvard Affiliated Hospitals, som leds av Ronald G. Tompkins, MD, ScD, och Wenzhong Xiao, PhD på Harvard University. 

Mer om vår forskning nedan. 

Deltagare sökes till forskningsstudie

För en forskningsstudie kring förändringar i energimetabolismen vid ME/CFS söker vi nu deltagare:

  1. Vi söker dig som tidigare fått diagnosen ME/CFS enligt Kanada-kriterierna. Framförallt deltagare som bor i Västra Götalandsregionen då vi kommer erbjuda provtagning i hemmet. I samband med det söker vi också friska frivilliga kontrollpersoner bland anhöriga och vänner till ME/CFS-patienter. 
     
  2. Vi söker även aktiva idrottare som är friska och tränar regelbundet. Framförallt deltagare boende i Västra Götalands-, Jönköpings-, Stockholms- och Linköpings-regionerna. 
Mer information

Information om forskningsstudien och hur du går tillväga för anmäla ditt intresse hittar du här: 

Om vår forskning i media

Vår forskning inom ME/CFS

Uppsala samarbetscentrum kommer att fokusera på en molekylär diagnos av ME/CFS med målet att utveckla evidensbaserade stategier för behandling. Här i Uppsala görs betydande ansträngningar att analysera ryggvätskan som en unik källa till neurokemiska biomarkörer för ME/CFS. Vi kommer att använda högupplöst masspektrometri för extremt känslig detektion av endogena biomolekyler.

Denna unika teknologi, kombinerad med utvecklingen av kliniskt relevant screening och målinriktade metoder för provtagning, kommer att visa på tidigare otillgängliga insikter angående patofysiologin vid ME/CFS. 

Mer information

Bild från Bergquist lab.

Senast uppdaterad: 2022-10-17