Vad är egentligen ME/CFS?

Myalgisk encefalomyelit (ME) är en sjukdom som varit känd i mer än 70 år och som har klassificerats av Världshälsoorganisationen (WHO) som en sjukdom i nervsystemet, med samma klassificeringskod som kronisk trötthetssyndrom (CFS).

Sjukdomstillståndet drabbar i första hand unga till medelålders vuxna och oftare kvinnor än män. De som drabbas är ofta tidigare helt friska och aktiva personer. ME/CFS föregås vanligtvis av en influensaliknande sjukdom eller annan virusinfektion som mynnar ut i en starkt invalidiserande fysisk och mental utmattning.

Namnet ME innebär en neuropatologi som består av muskelsmärta (myalgi) och inflammation i hjärnan (encefalomyelit). Trots att inflammation i hjärnan inte har kunnat påvisas hos alla patienter så föredras användningen av ME av många då termen CFS till viss del reducerar allvaret av sjukdomen, därför används begreppet ME/CFS som term.

Klinisk undersökning och rutinmässiga blodprov ger ingen uppenbar förklaring till muskelsmärtan och den patologiska utmattningen. Typiska symptom är kognitiv dysfunktion, muskelsmärta, utmattning och återhämtningsstörning även efter lättare fysisk eller mental ansträngning. Symptomen varierar i frekvens och svårighetsgrad från patient till patient. 

Senast uppdaterad: 2024-02-22