Aida Zuberovic Muratovic

Min forskning handlar om utveckling av kemiska metoder för analys av marina biotoxiner (MB) i tvåskaliga blötdjur. Dit hör olika musslor och ostron som skördas för humankonsumtion längs med Bohuskusten, från Orust och upp till gränsen mot Norge.

Aida Zuberovic MuratovicVid skörd av musslor och andra marina arter för humankonsumtion är förekomst av MB i havet ett återkommande problem. MB är en stor och mångfacetterad grupp av naturliga kemiska föreningar, som vanligtvis produceras av mikroalger eller vissa marina bakterier, och kan vara mycket giftiga för människa. Musslor livnär sig genom filtrering av havsvatten som innehåller näring. En mussla filtrerar ca 20 L havsvatten per timme, varvid MB kan ackumuleras i musselköttet när giftproducerande alger/bakterier finns i havet där musslor växer. Konsumtion av musslor som innehåller MB kan leda till matförgiftning med olika symptom som följd beroende på mängd och typ av gift som skaldjuren varit kontaminerade med.  

musslorEnligt EUs lagstiftning måste förekomst och halt av de kända varianterna av MB kontrolleras i många livsmedel som produceras i havet, för att veta att dessa livsmedel är säkra för konsumenterna. Mitt ansvar inom det nationella referenslaboratoriet (NRL) för kontroll av MB på Livsmedelsverket är att se till att kemiska metoder som används i kontrollen av alla musselskördar i Sverige fungerar optimalt.

Men, havet förändras med klimatet vilket leder till ökad förekomst och variation av MB, samtidigt som efterfrågan av livsmedel från havet ökar. Hållbarhetsmålen behöver också uppnås (Agenda 2030). Där spelar odling av musslor och nya vattenbruksprodukter en stor och viktig roll för klimatet och miljön, men även för ökad självförsörjningsgrad i Sverige.

”Att mäta är att veta” är ett gammalt Grekiskt talesätt. Forskning inom metodutveckling av nya kemiska analysmetoder är därför den enda vägen till ökad kunskap om variation och förekomst av nya toxinvarianter i svenska hav och skaldjur, och för att kunna försäkra att livsmedel från havet är toxinfria även i framtiden.

Mer information om min forskning:

Senast uppdaterad: 2021-12-17